<

Montaż mebli

Zasady i warunki montażu

Klient w dniu montażu mebli powinien udostępnić ekipie montażowej opróżnione i zabezpieczone pomieszczenie, w którym mają zostać zamontowane meble. Ponadto zalecamy oczyszczenie i zabezpieczenie drogi prowadzącej do pomieszczenia, w którym będą montowane meble.


Terminy

 1. Termin montażu mebli kuchennych jest równoznaczny z datą określoną na umowie.
 2. Przedstawiciel firmy Darex powiadomi Państwa o dokładnym terminie i planowanej godzinie dostarczenia mebli i rozpoczęcia montażu, nie później niż dzień przed ustalonym terminem montażu.
 3. W wyjątkowych okolicznościach termin montażu może ulec zmianie.
 4. Przesunięcie terminu montażu na termin późniejszy może nastąpić na życzenie Klienta, pod warunkiem dokonania zapłaty za meble w terminie określonym w umowie.
 5. Chęć zmiany terminu montażu należy zgłosić drogą telefoniczną lub osobiście w salonie firmy nie później niż 3 tygodnie przed ustalonym w umowie terminie montażu.
 6. W przypadku niepowiadomienia firmy Darex o zmianie daty montażu naliczona zostaje kwota w wysokości 50 zł/dzień za magazynowanie mebli.

Pomieszczenie

 1. Pomieszczenie kuchenne wraz z podejściami instalacyjnymi w dniu montażu musi być przygotowane zgodnie z projektem dołączonym do umowy lub zgodnie z później uzgodnionymi zmianami.
 2. Klient powinien powiadomić ekipę montażową o wszelkich wadach oraz niedociągnięciach wynikających z nieodpowiedniego wykończenia wnętrza i instalacji.
 3. Zmiana przez Klienta rodzaju i wielkości sprzętu AGD, dokładanie ścianek z gipsu, obniżenie sufitu itp. bez wcześniejszego powiadomienia o tym firmy Darex spowoduje obciążenie Klienta kosztami wynikającymi z konieczności dokonania zmian w zabudowie kuchennej.
 4. Na skutek zdarzeń losowych mogą nastąpić niewielkie uszkodzenia poszczególnych elementów mebli, które firma Darex zobowiązuje się usunąć w najkrótszym możliwym terminie.

Koszty

 1. Cena montażu obejmuje wnoszenie mebli do lokalu Klienta oraz koszty transportu na terenie miasta Szczecin.
 2. Transport do innych miejscowości jest obarczony dodatkowymi kosztami (lub bezpłatnie włączony w cenę montażu w przypadku niewielkich odległości), które zostaną uzgodnione w momencie zawarcia umowy.
 3. Bezpłatne podłączenie urządzeń AGD ma miejsce tylko w przypadku zakupu sprzętu w salonie naszej firmy.
 4. W przypadku gdy Klient posiada własny sprzęt AGD, ekipa montażowa przygotuje odpowiednie wycięcia w blatach oraz dostosuje szafki do jego prawidłowego montażu.
 5. Zamontowanie i podłączenie urządzeń AGD zakupionych indywidualnie jest możliwe za dodatkową opłatą.

Uwagi końcowe

 1. Montaż wykonywany przez ekipę montażową obejmuje tylko elementy będące przedmiotem umowy.
 2. Montaż elementów dostarczonych przez Klienta lub osoby trzecie są, za uzgodnieniem, dodatkowo płatne.
 3. Montażyści mają prawo odmówienia montażu elementów dostarczonych przez Klienta.
 4. Ekipa montażowa ma prawo odmówienia montażu mebli w przypadku gdy pomieszczenie charakteryzuje się wadami uniemożliwiającymi prawidłowy montaż mebli.
 5. Montaż mebli kuchennych nie obejmuje wyrównania nierówności ścian, podłóg, sufitów itp. w lokalu Klienta.
 6. W przypadku uszkodzenia elementu zabudowy kuchennej w trakcie montażu przez ekipę montującą, firma Darex zobowiązuje się do jego bezpłatnej naprawy lub wymiany w najbliższym możliwym terminie.

Jak sie przygotować?

Poniżej zamieszczamy kilka porad, które pozwolą na bezproblemowe przygotowanie pomieszczenia pod zabudowę kuchenną, tak aby montaż mebli przebiegł szybko i bez zbędnych komplikacji.

 1. Standardowe wysokości szafek to 72cm, dolne stoją na nogach o wysokości od 10 - 15cm. Dochodzi do nich blat o grubości od 28mm do nawet 74mm. Najczęściej stosowany poziom blatu kuchennego to 85,5cm od podłogi. Szafki górne wieszane są na wysokości 214cm. Pas między szafkowy wynosi około 58cm.
 2. Nie należy montować przyłączy do urządzeń AGD bezpośrednio za nimi (np. bezpośrednio za zmywarką). Gniazda 230V powinny być umieszczone w szafce znajdującej się obok danego urządzenia.
 3. W pasie między szafkowym powinny znajdować się gniazda robocze 230V, (posłużą m.in. do podłączenia tostera lub czajnika elektrycznego), chyba że w planach są gniazda podszafkowe.
 4. Przynajmniej jedno źródło prądu powinno znajdować się na wysokości powyżej 215cm. Tam zostanie podłączony okap oraz oświetlenie kuchni.
 5. Przyłącze wody powinno znajdować się w szafce zlewozmywakowej. Najczęściej tam zostaje umieszczony także zawór z zimną wodą do zmywarki.
 6. Bezpośrednio za urządzeniami AGD, nie powinny znajdować się żadne rury. Cała instalacja powinna być poprowadzona w ścianie. Wyjątkiem jest sytuacja gdy jest wyraźnie zaznaczone, że blaty w kuchni będą głębsze niż standardowe 60cm
 7. Przed montażem należy się upewnić, że w kuchni nie pozostały żadne przedmioty i usunąć wszystkie stare meble oray pozostałości po remoncie. Usprawni to pracę montażystom i skróci czas montażu.

Przebieg montażu

Po zatwierdzeniu projektu przychodzi czas aby wymarzona kuchnia została zamontowana na swoim miejscu. Przebieg prac montażowych w większości przypadków wygląda następująco:

 1. Dostarczenie mebli do lokalu wskazanego przez Klienta.
 2. Rozpakowanie dostarczonych mebli oraz urządzeń AGD.
 3. Ustawienie szafek dolnych i zawieszenie szafek górnych.
 4. Wypoziomowanie i skręcenie szafek, zamontowanie wszystkich elementów.
 5. Montaż blatów oraz dekorów ściennych.
 6. Wykonanie wycięć w blatach, umożliwiających ich montaż.
 7. Wycięcie otworów pod płytę do gotowania, zlewozmywak oraz ich odpowiednie zamontowanie.
 8. Zainstalowanie w meblach urządzeń AGD jeśli jest to przedmiotem umowy.
 9. Podłączenie urządzeń elektrycznych oraz hydraulicznych i gazowych do gotowej do podłączenia instalacji, jeśli jest to przedmiotem umowy.
 10. Zamontowanie oświetlenia, listew przyblatowych, cokołowych, maskujących i relingów oraz pozostałych akcesoriów będących wyposażeniem szafek lub wykończeniem zabudowy.
 11. Regulacja okuć i ostatnie poprawki.
 12. Usunięcie zanieczyszczeń montażowych. Utylizacja opakowań po sprzętach AGD nie leży w zakresie usługi montażu.
 13. Odbiór montażu wraz z dokonaniem ostatniej wpłaty, który jest równoznaczny z akceptacją jakości wykonanej usługi.

Transport mebli

Oferujemy transport mebli na terenie województwa Zachodniopomorskiego. Transport na terenie miasta Szczecin jest bezpłatny, natomiast poza tym obszarem doliczana jest opłata dodatkowa.